Golfbollar

Tyvärr så inser många golfare inte vikten av en bra golfboll. Skillnaden mellan de golfbollar som finns att köpa är enorm. Här gäller den gamla tumregeln att man får vad man betalar för. De dyrare golfbollarna har en helt annan känsla gentemot de billigare. Vill du sätta spinn och få bollen att stanna vid flaggan som proffsen? Då gäller det att ha en bra golfboll till att börja med.

GOLFBOLLAR DÅ OCH NU

Det är lite osäkert vad som kan kallas för den första golfbollen eller vad den var tillverkad av, man tror att den var av trä eller sten. Man hade inget krav på att golfbollen skulle gå långt och man spelade mest på kyrkogårdar i anslutning till söndagsmässan.

Den första golfbollen tillverkades för över 500 år sedan, närmare bestämt 1450. Man fyllde en läderpåse med ull eller hår som sedan syddes igen. Problemet var att få bollen rund vilket senare underlättades man att man istället fyllde påsen med fjädrar. Golfbollen blev rundare samtidigt som man ökade längden på slagen. Tillverkningen av de nya fjäderbollarna var komplicerad och troligtvis var de första bollmakarna före detta skomakare. Dessa golfbollar var väldigt dyra att tillverka och kostade ofta mer än en golfklubba.

Gummibollen har ingen direkt uppfinnare men skottarna Robertson och Smith anses vara de första som tillverkade och spelade med gummbibollen. Eftersom bollen var helt slät på ytan var den lätt att tillverka, en gjutform och gummi var det enda man behövde. På så sätt blev också priset på bollen väldigt konkurrenskraftig. Snart upptäckte man att bollen fick bättre flygegenskaper desto mer repor bollen fick och idén om att testa olika typer av mönster var född. Bollarna började man fabrikstillverka i början av 1900-talet och tack vare att man kunde sänka priset på golfbollar började nu också sporten nå ut till medelklassen.

Haskell bollen

1898 tog Haskell patent på sin nya golfboll och man fortsätta att tillverka bollen i nästan 70 år. Lindade gummitrådar skapade golfbollens kärna som sedan inneslöts i ett skal av gummi. Under 1920-talet fanns det flera olika modeller av golfbollar och inga direkta riktlinjer om hur en golfboll skulle vara utformad. Golfens organisationer enades senare om 2 olika standard, den brittiska bollen fick ha en diameter på 1,62 tum och den amerikanska fick ha en diameter på 1,68 tum, senare fastställde man även en minimivikt på golfbollen.

Den lindade golfbollen

Sökandet efter en bättre golfboll fortsatte och bolltillverkarna tog fram en golfboll som byggde på Haskells principer men var tillverkad i konstgjort gummi, tidigare hade man använt sig av Balatagummi. Kärnan ersattes av en studsboll som man sedan lindade gummibanden kring. Man lyckades på så sätt fick man fram en boll som hade ett tåligare skal och genererade mer spinn.

Two Piece bollen

I slutet av 60-talet lanserades en boll vid namn Top Flite, en golfboll med en stor gummikärna som omslöts av ett tunt plastskal av materialen Surlyn. En golfboll som gick längre än de traditionella Haskelbollarna och så småningom började tävlingen mellan precisionsbollar och distansbollar. Den lite större amerikanska golfbollen blev standard i alla proffstävlingar 1976 och 12 år senare även för alla amatörer i hela världen.

1 produkt